Kompletný katalóg testerov elektrických inštalácii Megger (CZ)

titulkaPo 120 let, Megger a jemu předešlé společnosti vyvýjejí a vyrábí přenosné zkušební a měřící přístroje pro elektrikáře. Nejprve však bylo nutno vyvinout měřičeizolace, to vedlo k registraci obchodního názvu Megger a to v už roce 1903.

Původní měřiče izolace se dodávaly ve dvou boxech, bylo tak odděleno generování měřícího napětí od vlastního měření, čímž se zabránilo problémům s interferencí. Až pozdějí byly tyto dva komponenty zkombinovány do bakelitové schránky s legendární kličkou, pohánějící dynamo.

 

O pět let později spatřily světlo světa ohmmetry nízkých odporů (LRO), které se světově proslavily pod názvem “Ducter”. Byly dodávány v dřevěné skříňce a mají za sebou úctyhodnou historii. Megger dostal v roce 2006 darem jeden z prvních těchto výrobků a přístroj byl pořád zkalibrován. V roce 1923 se k Meggeru dostal prostředníctvím Donalda Macadieho nápad na multimetr. Měření napětí , proudu a odporu zároveň jedním přístrojem byla revoluční myšlenka a tak přišel na svět přístroj AVOmetr model 1. O 85 let pozdějí sjíždí z výrobní linky doposud poslední model 8 mark 7. George Tagg, zaměstnanec Meggeru uveřejnil v šedesátých letech minulého století vědeckou práci o měření zemních odporů. Jeho práca se zabývala především systémy zemnících elektrod, pokrývajících větší plochy.

Dnes, za pomoci digitální techniky a revolučních elektronických součástek Megger stále pokračuje ve své misi, udělat Váš život jednodušší tím, že pro Vás vyvíjíme výkonější a bezpečnější přístroje, které jsou snadno přenosné, dobře se drží a mají jednoduché a intuitivní ovládání.

titulka