DCM305E

2009-574

DCM305E je nový klieštový ampérmeter na meranie unikajúcich prúdov, najmä za účelom lokalizácie poruchy v elektrických obvodoch, kde dochádza k vybavovaniu prúdového chrániča. Tester pomáha rýchlo odhaliť, či unikajúci prúd je skutočne v obvode prítomný alebo či vybavovanie prúdového chrániča je spôsobené jeho poruchou. 

  • Na dotaz
Kategória: Kliešťové multimetre (DCM)
 
  • 0.001 mA rozlíšenie
  • rozsah do 100 A AC 
  • Meria True RMS (skutočná efektívna hodnota)
  • Dolnopriepustný filter pre eliminovanie rušení a dosiahnutie stability meracích výsledkov
  • 40 mm čeluste
  • Analógový bargraf pre sledovanie trendu


DCM305E je špeciálny kliešťový ampérmeter na meranie unikajúcich prúdov s vysokým rozlíšením. Má 6 meracích rozsahov 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 60 A, 100 A s maximálnym rozlíšením 0.001 mA na 6 mA rozsahu. Horný rozsah umožňuje merať skutočnú efektívnu hodnotu (True RMS) AC prúdu do 100 A.

Ďaľšou špeciálnou vlastnosťou tohto testera je jeho odrušenie a stabilita výsledkov pri merní na obvodoch s rušením vyšších harmonických alebo iných rušení, a to vďaka zapínateľnému dolnopriepustnému filtru 50 Hz. 

Výhodnou funkciou je aj tzv. “Data Hold” funkcia, ktorá uchováva na displeji naposledy zmeraný výsledok.